Partnerzy Szkoły Cukrzycy     PSD Nasze oddziały Kontakt
"Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej" (prof. Joslin)
 • Strona główna
 • Wiadomości
 • Rada Naukowa
 • Cukrzyca
 • Żyć z cukrzycą
 • Media o nas
 • Kontakt
 • Żyć z cukrzycą archiwum ›› NAJPOPULARNIEJSZE W TYM MIESIĄCU
  2020-10-19 12:30:33
  W tegorocznych zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zmieniło rekomendacje na temat zespołu stopy cukrzycowej. W klinicznej klasyfikacji tej choroby oprócz klasyfikacji PEDIS uwzględniono klasyfikację SINBAD. Dodano także system stratyfikacji ryzyka IWGDF dotyczący częstości badań prewencyjnych stóp w zależności od stopnia ryzyka powstania rany.
  Eksperci podkreślają, że diagnostykę obrazową oraz rewaskularyzację należy rozważyć, jeżeli pomimo standardowego postępowania nie ma postępu gojenia rany w ciągu 4 tygodni. Celem rewaskularyzacji powinno być w opinii PTD odtworzenie dopływu krwi przynajmniej do jednej tętnicy, najlepiej tej zaopatrującej anatomiczny obszar owrzodzenia. PTD zaleca ponadto rozważenie zastosowania opatrunków w technologii TLC-NOSF w niezainfekowanych ranach o etiologii neuropatyczno-niedokrwiennej (ale bez cech krytycznego/istotnego niedokrwienia), niegojących się pomimo optymalnego leczenia standardowego. Podkreśla jednocześnie, że przed każdą amputacją konieczne jest przeprowadzenie oceny ukrwienia kończyny.

  Według PTD w regionalnych (wojewódzkich, uniwersyteckich) ośrodkach diabetologicznych należy tworzyć wielospecjalistyczne gabinety stopy cukrzycowej, a przy poradniach diabetologicznych podstawowe gabinety stopy cukrzycowej zajmujące się kontynuacją terapii ustalonej w poradni wielospecjalistycznej. Ich struktura i zadania powinny być zgodnie z Programem Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem specjalistów, skuteczne leczenie zespołu stopy cukrzycowej możliwe jest jedynie w ramach wielodyscyplinarnych poradni - w takiej strukturze, która zapewnieni choremu możliwości konsultacji wymaganych specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie leczenia stopy cukrzycowej oraz tworzących zespół, który pozostaje w stałej komunikacji. Wymaga także okresowych badań prewencyjnych (m.in. w kierunku zaburzeń czucia i niedokrwienia), regularnych zabiegów podiatrycznych (usuwanie modzeli i hiperkeratozy, a także stosowania przez chorych odpowiedniego obuwia i skarpet oraz systematycznej edukacji, dotyczącej właściwej i bezpiecznej pielęgnacji oraz higieny stóp i prewencji owrzodzeń. PTD zaleca ponadto edukację i systematyczne leczenie innych czynników ryzyka, takich jak: palenie tytoniu, nadwaga, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, wyrównanie metaboliczne cukrzycy.

  Szkoła Cukrzycy Al. Niepodległości 16 pok. 10, Telefon/fax: (068) 325 72 97, Zielona Góra 65-048 © Szkoła Cukrzycy - wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona główna
  Wiadomości
  Rada Naukowa
  Patronat
  Cukrzyca
  Żyć z cukrzycą
  Kontakt
  Polityka prywatnoœci oraz klauzule informacyjne
  Polityka-cookies

  projekt i realizacja www.e-Partner.pl