Partnerzy Szkoły Cukrzycy     PSD Nasze oddziały Kontakt
"Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej" (prof. Joslin)
 • Strona główna
 • Wiadomości
 • Rada Naukowa
 • Cukrzyca
 • Żyć z cukrzycą
 • Media o nas
 • Kontakt
 • Żyć z cukrzycą archiwum ›› NAJPOPULARNIEJSZE W TYM MIESIĄCU
  2018-05-10 08:52:21
  Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w tegorocznych zaleceniach klinicznych wprowadziło kilka istotnych zmian, dotyczących zdrowia prokreacyjnego kobiet.
  Zmieniono zapis dotyczący antykoncepcji. Według aktualnych rekomendacji sama cukrzyca nie stanowi przeciwwskazania do doustnej antykoncepcji hormonalnej. U pacjentek z cukrzycą trwającą ponad 20 lat lub powikłaniami neurowaskularnymi (cukrzycowa choroba nerek/retinopatia/ /neuropatia) zaleca się stosowanie wkładek wewnątrzmacicznych lub jednoskładnikowych preparatów gestagennych. PTD wskazuje, że pacjentki, które planują ciążę, powinny być informowane o tym, że ryzyko powikłań ciąży rośnie wraz z czasem trwania cukrzycy, obecnością powikłań narządowych cukrzycy oraz brakiem wyrównania metabolicznego. Dodano zalecenie, że kobiety z cukrzycą typu 2, leczone lekami doustnymi, wymagają już w okresie planowania ciąży zastosowania insulinoterapii w celu uzyskania prawidłowego wyrównania glikemii. Dopuszcza się jedynie stosowanie metforminy u kobiet z cukrzycą typu 2 w okresie przedkoncepcyjnym w dawkach terapeutycznych, w sytuacji gdy zapewnia ona optymalną kontrolę wyrównania metabolicznego.
  Według PTD każdy lekarz mający pod swoją opieką pacjentkę chorą na cukrzycę typu 2 powinien regularnie omawiać z nią plany dotyczące prokreacji i informować o konieczności planowania ciąży ze względu na czynniki ryzyka niepowodzenia położniczego. Ponadto rekomenduje się u kobiet z cukrzycą przedciążową stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 1 mg/kg masy ciała (75–150 mg/d.) od 12. do 34. tygodnia ciąży (w celu profilaktyki stanu przedrzucawkowego).
  Zmieniono także zapisy dotyczące stanów, w których ciąża nie jest zalecana. Wskazano cztery takie sytuacje kliniczne. Są to: nefropatia manifestująca się klirensem kreatyniny poniżej 40 ml/min, niepoddająca się leczeniu retinopatia proliferacyjna, powikłania sercowe (zaawansowana choroba niedokrwienna serca niepoddająca się leczeniu, kardiomiopatia przerostowa lub ciężkie upośledzenie funkcji komory systemowej, kardiomiopatia okołoporodowa w przeszłości z jakimkolwiek resztkowym upośledzeniem lewej komory) oraz autonomiczna neuropatia z zajęciem układu bodźcoprzewodzącego serca lub przewodu pokarmowego.
  Ponadto zmieniły się zalecenia dietetyczne dla ciężarnej z cukrzycą. Według obecnych rekomendacji zawartość węglowodanów powinna być mniejsza niż 180 g/dobę, średnie zapotrzebowanie energetyczne zostało zmniejszone z 35 na 30 kcal/kg należnej masy ciała. Doprecyzowano też zalecenie dotyczące suplementacji kwasem foliowym (min. 0,4 mg/d.) przez okres co najmniej 6 tygodni przed zajściem w ciążę do 12. tygodnia ciąży.
  Szkoła Cukrzycy Al. Niepodległości 16 pok. 10, Telefon/fax: (068) 325 72 97, Zielona Góra 65-048 © Szkoła Cukrzycy - wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona główna
  Wiadomości
  Rada Naukowa
  Patronat
  Cukrzyca
  Żyć z cukrzycą
  Kontakt
  Polityka prywatnoœci oraz klauzule informacyjne
  Polityka-cookies

  projekt i realizacja www.e-Partner.pl