Partnerzy Szkoły Cukrzycy     PSD Nasze oddziały Kontakt
"Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej" (prof. Joslin)
 • Strona główna
 • Wiadomości
 • Rada Naukowa
 • Cukrzyca
 • Żyć z cukrzycą
 • Media o nas
 • Kontakt
 • Cukrzyca archiwum ›› NAJPOPULARNIEJSZE W TYM MIESIĄCU
  2018-10-26 15:19:17
  Chorzy na cukrzycę typu 1 nie są wykluczeni ze sportowej aktywności, ale wymaga to spełnienia odpowiednich warunków. Zasady bezpiecznej kwalifikacji zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej i opublikowane w tegorocznych „Zaleceniach klinicznych dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę” PTD.
  W dokumencie czytamy, że chorzy na cukrzycę typu 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii diabetologa mogą zostać zakwalifikowani przez specjalistę medycyny sportowej do uprawiania dowolnej dyscypliny sportu, poza dyscyplinami wysokiego ryzyka (np. sporty motorowe, wodne, lotnicze, wspinaczkowe). Jednym z warunków uzyskania tej kwalifikacji jest leczenie za pomocą intensywnej czynnościowej insulinoterapii i rozumienie jej zasad. PTD zaleca sportowcom z cukrzycą leczenie z zastosowaniem pompy insulinowej, która umożliwia bardziej fizjologiczne podawanie insuliny. Eksperci podkreślają, że obowiązkiem sportowca z tą chorobą jest systematyczna kontrola glikemii za pomocą glukometru, minimum 6 razy na dobę, z dodatkowymi pomiarami podczas treningów i zawodów sportowych. Ponadto zalecają stosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii lub monitorowania glikemii opartego na metodzie skanowania, które dodatkowo wspierają leczenie i zwiększają bezpieczeństwo sportowca. W dokumencie PTD określono także szczegółowo przeciwwskazania do uprawiania sportu przez dzieci i osoby dorosłe z cukrzycą typu 1, wymagające orzeczenia specjalisty medycyny sportowej.

  Choć PTD nie zaleca uprawiania sportów wysokiego ryzyka, w których hipoglikemia stanowi szczególnie wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta i otoczenia, to jednak i tu dopuszcza wyjątki, min. dla bardzo dobrze wyedukowanych i świadomych pacjentów. Jednocześnie eksperci podkreślają, że cukrzyca typu 1 nie powinna stanowić przeciwwskazania do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na każdym poziomie edukacji oraz w sporcie szkolnym. Dziecko chore na cukrzycę może więc być aktywne np. w szkolnych związkach sportowych.
  Szkoła Cukrzycy Al. Niepodległości 16 pok. 10, Telefon/fax: (068) 325 72 97, Zielona Góra 65-048 © Szkoła Cukrzycy - wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona główna
  Wiadomości
  Rada Naukowa
  Patronat
  Cukrzyca
  Żyć z cukrzycą
  Kontakt
  Polityka prywatnoœci oraz klauzule informacyjne
  Polityka-cookies

  projekt i realizacja www.e-Partner.pl