Partnerzy Szkoły Cukrzycy     PSD Nasze oddziały Kontakt
"Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej" (prof. Joslin)
 • Strona główna
 • Wiadomości
 • Rada Naukowa
 • Cukrzyca
 • Żyć z cukrzycą
 • Media o nas
 • Kontakt
 • Wiadomości archiwum ›› NAJPOPULARNIEJSZE W TYM MIESIĄCU
  2018-03-27 19:22:19
  Nie udało się ograniczyć dynamiki wzrostu liczby nowych przypadków zachorowań cukrzycy typu 2; brakuje lekarzy diabetologów, a przede wszystkim - ogólnopolskiej strategii przeciwdziałania i leczenia tej choroby. To najważniejsze wnioski z raportu NIK, opublikowanego 27 marca.
  NIK przyjrzała się zarówno działaniom resortu zdrowia, jak i NFZ. Większość zastrzeżeń dotyczy ministerstwa, któremu NIK zarzuca przede wszystkim
  brak opracowania ogólnopolskiej strategii działań ukierunkowanych na prewencję i leczenie cukrzycy. Zdaniem NIK, dotychczasowe działania ministra w tej kwestii miały charakter doraźny, nie służyły zapobieganiu powstawania choroby i zapewnieniu długofalowych efektów leczenia. Ministerstwo Zdrowia nie podjęło także skutecznych działań aby upowszechnić wiedzę na temat cukrzycy i jej zapobiegania. Zarzutów wobec resortu zdrowia jest więcej i dotyczą też m.in. nierozpoznania potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie cukrzycy oraz liczby lekarzy diabetologów niezbędnych do opieki nad chorymi.

  Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do ministra zdrowia o przygotowanie ogólnopolskiego, kompleksowego programu działań mających na celu zapobieganie, wczesną diagnozę i leczenie cukrzycy. Ponadto w zaleceniach zwraca się o podjęcie działań w celu oszacowania populacji chorych niezdiagnozowanych, wypracowanie metod dotarcia do nich z odpowiednią informacją, zachęcenia ich do wykonania odpowiedniej diagnostyki i rozpoczęcia terapii. Kolejne zalecenie dotyczy zintensyfikownia działań mających na celu opracowanie modelu planowania kadr medycznych.

  A jak wygląda w kontekście cukrzycy w ocenie NIK Narodowy Fundusz Zdrowia? Do tej instytucji kontrolerzy mieli mniej zastrzeżeń. NIK zauważa, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podejmował działania służące poprawie leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 i ograniczeniu jej powikłań. Przykładem jest zwiększenie środków finansowych na leczenie powikłań cukrzycy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (o ponad 17 proc.) czy wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia dla pacjentów diabetologicznych, którego celem jest kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP). NFZ zapewnił także kompleksową, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną  (tzw. „KAOS-cukrzyca”). W raporcie podkreślono jednak, że z tych świadczeń nie mogli korzystać pacjenci ze wszystkich regionów kraju. W pokontrolnych wystąpieniach wobec NFZ znalazło się zalecenie zapewnienie równego dostępu we wszystkich oddziałach.


  Szkoła Cukrzycy Al. Niepodległości 16 pok. 10, Telefon/fax: (068) 325 72 97, Zielona Góra 65-048 © Szkoła Cukrzycy - wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona główna
  Wiadomości
  Rada Naukowa
  Patronat
  Cukrzyca
  Żyć z cukrzycą
  Kontakt
  Polityka prywatnoœci oraz klauzule informacyjne
  Polityka-cookies

  projekt i realizacja www.e-Partner.pl